מה זה היטל השבחה

כשמדברים על היטל השבחה הכוונה היא למס שמוטל על בעלי נכסים, ומשולם לרשות המקומית, לדוגמה במקרים בהם יש תוכנית עירונית שהביאה לעלייה בערך הנכס. את ההיטל משלמים לרוב כאשר מוכרים את הנכס, אבל החישוב לרוב מחושב בזמן שמאושרת התוכנית שמשביחה את הנכס ולא בעת מכירת הנכס.

 

מתי משלמים היטל השבחה?

ההיטל להשבחה ישולם לרוב כאשר ישנה עלייה בערך הנכס מסיבות שונות עליהן נפרט מיד. ישנן כמובן מצבים בהם ניתן לערער על גובה המס ולקבל החזר מס. אלו הנסיבות שלרוב גורמות לתשלום מס זה:

  1. אישור של תב"ע – כאשר ישנה תוכנית עירונית המאפשרת להוסיף בנייה בנכס (קומות נוספות לדוגמה) או לשנות את ייעוד הנכס.
  2. הוספת מעליות או מרפסות לבניין שלא היו בתכנון המקורי
  3. היתר לשימוש חורג בנכס במקרה בו הוחלט להשתמש בנכס עבור שימוש שונה מהמקור, לדוגמה כשמבנה לשימושי תעשייתי הופך למבנה לסחר.

 

מתי יהיה עלי לשלם היטל השבחה?

את היטל ההשבחה משלמים כאשר מממשים את ההשבחה על ידי הקונה שבבעלותו הזכויות. קיים תשלום מס במצבים של מכירת נכס וכאשר מתחילים לנצל את הזכויות על ההשבחה בפועל. גם כאשר מקבלים היתר בנייה או עושים שימוש בהיתר בנייה, יש לשלם היטל זה. החישוב של שווי ההשבחה מתבצע כאשר התכנית עוברת אישורים, הקלות או שימושים חורגים. אין תשלום מיסים על תכניות שקיבלו תוקף לפני קיץ 1975 (יולי).

 

מהו גובה היטל השבחה?

הגובה של היטל ההשבחה נקבע על פי חצי מהעלייה בשווי הנכס בעקבות האישור של תוכניות הבנייה. את ההיטל משלמים עקרונית ביום שמוכרים את זכויות הנכס, אך ישנם מקרים יוצאי דופן בהם התזמון משתנה. המטרה של מס זה היא לכסות את הוצאות הוועדות המקומיות שעוסקות בתוכניות הפיתוח, ברכישות של מקרקעין לשימור או לשימוש הציבור ועוד.

 

מתי יש פטור מתשלום?

ישנם מגוון מקרים בהם לעיתים אפשר לקבל פטור מהתשלום של היטל ההשבחה, כמובן כל מקרה לגופו אבל הנה מספר דוגמאות לחלק מהנסיבות הללו:

  • אם הנכס נמצא במקום שהוגדר כשכונה לשיקום
  • אם הנכס נמצא בישובים מעבר לקו הירוק
  • אם הנכס הושבח למטרות של חינוך, תרבות, אמנות
  • נכס שהושבח כחלק מתוכנית סיוע של משרד הבינוי והשיכון

 

מהם ההבדלים העיקריים בין השבחת נחכס לבין השבחת קרקע

ובכן, רוב ההיטלים חלים על דירות גג (פנטהואזים), דירות גן (דירות קרקע) ובתים פרטיים (צמודי קרקע). במקרים מסוימים, ההשבחה נוצרת בשל אישורי וועדות מקומיות המבוססות על תכניות לבנייה נוספת כמו למשל החרגות, תוספות של קומות, הוספה של מרפסות וכדומה. ההשבחה היא חלק מאותם אישור לשימושים חורגים והיא באה לידי ביטוי מהשינוי הייעודי של הנכס. לעומת זאת, השבחה של קרקע מתבצעת במצבים בהם זכויות הבניה על שטח ספיציפי גדלות ואז מקבלים אישורים על החרגת זכויות הבנייה.